Betondakpannen

Met de keuze voor betonnen dakpannen van Monier draagt u bij aan de bescherming van het milieu. De productie van betonnen dakpannen levert een CO²- uitstoot die tot 60% lager ligt dan die van andere dakbedekkingmaterialen. Reeds in 1995 ontving Monier als een van de eerste bedrijven in de bouwsector het milieucertificaat ISO 14001 voor de productie ervan. Onze betonnen dakpannen met Glazuron®-afwerking werden uitverkoren tot milieuvriendelijkste dakbedekking door NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie). De extra ingekleurde afwerkinglaag Glazuron® van micromortel geeft een langer kleurbehoud en waterafstotende behandeling met DUBO-certificaat (duurzaam bouwen).

GRONDSTOFFEN

Monier produceert betonnen dakpannen waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van zuivere natuurlijke grondstoffen: zand, cement en water. Het mengsel dat daarmee wordt gemaakt wordt door-en-door gekleurd met natuurlijke ijzeroxiden die borg staan voor een langdurig kleurbehoud. Om de bij beton normaliter optredende kalkuitbloei tegen te gaan wordt het oppervlak van de pan afgewerkt met een ingekleurde coating. Deze zorgt ervoor dat de kalkuitbloei aan de onder¬kant plaatsvindt.
De betonnen dakpannen met de Glazuron® afwerking ondergaan een afwijkend afwerkingsprocedé: op de door-en-door ingekleurde betonnen drager wordt een bijzondere cementslurry aangebracht die ervoor zorgt dat het oppervlak van de pan glad is. Deze toplaag wordt afgewerkt met een ingekleurde coating die voorzien is van hydrofoob (extra waterafstotende laag). Het gladde oppervlak en de toepassing van hydrofoob zorgen ervoor dat het regenwater snel wordt afgevoerd en nauwelijks kans krijgt in te trekken. Daardoor is de dakpan veel sneller droog. Dit maakt het moeilijker voor algen om zich eraan te hechten.

MILIEU-ASPECTEN

De productie van betonnen dakpannen bij Monier veroorzaakt weinig milieubelasting. Dit komt onder meer door milieumaatregelen die door Monier zijn getroffen zoals het volledige hergebruik van proceswater en het gebruik van biologisch afbreekbare ontkistingsolie. Bovendien vraagt het productieproces van Monier weinig energie omdat de pannen in efficiënt gestookte verhardingskamers verharden.
Het gebruik van deze soort belast het milieu minimaal omdat er nauwelijks stoffen uitlogen in het milieu en het pannendak vrijwel geen onderhoud vraagt. De dakpannen functioneren tientallen jaren zonder problemen. Aan het einde van hun levensduur kunnen ze vervolgens prima hergebruikt worden als betongranulaat toegepast in betonnen dakpannen, andere betonproducten of als ophoog/verhardingsmateriaal. Volgens NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) is de Monier betondakpan zelfs het meest milieuvriendelijke dakbedekkingmateriaal. De Glazuron® betonnen dakpan is de enige verkrijgbare soort in België die beschikt over het DUBOKEUR certificaat dat door NIBE wordt verstrekt.

KLEUREN

Monier staat bekend om de grote keuze in modellen en kleuren. Deze kleurenlijn is ontstaan in nauwe samenwerking met een kleurdeskundige. De zorg voor het milieu uit zich namelijk niet alleen in het productieproces en in de materiaalkeuze van het product, maar ook in de keuze van kleuren. De kleurdeskundige adviseert Monier bij het realiseren van warme natuurlijke tinten.

INGETOGEN KLEUREN

De Monier betonnen dakpannen hebben het grote voordeel dat beton zich uitstekend leent voor het gebruik van ingetogen kleuren, waarmee de kleur van het dakvlak goed zal harmoniëren in de omgeving - of dit nu een stedelijke of een landelijke omgeving is. Met deze kleurenlijn sluit Monier aan op de vraag van architecten naar keuzemogelijkheden.

Er is gekozen voor een aantal basiskleuren en er wordt uitgegaan van kleurtonen, waarvan varianten zijn afgeleid. Kleurtonen zijn de volledig verzadigde kleuren waaruit tinten ontstaan. Bij de kleursamenstelling wordt gebruik gemaakt van de grijswaarde: de licht- en donker waarde van een kleur. Daarnaast is de verzadiging - de intensiteit van een kleur - belangrijk in de kleursamenstelling.