Testen op functionaliteit

Vele testen vereisen een gedetailleerde kennis van het lokale klimaat, een kennis die niet altijd door meteorologische instituten waar ook ter wereld beschikbaar is. Om die reden heeft ons Technisch Centrum een eigen netwerk uitgebouwd van weerstations in 8 landen verspreid over onze planeet. De gegevens worden verzameld en nauwgezet geanalyseerd om als basis van onze testen te worden ingezet.

Volgende zaken worden onder meer getest:

Eenvoud in verwerking op het dak

Centraal bij deze testen staat het gemak bij de verwerking voor de dakdekker. Legproeven van dakpannen bijvoorbeeld onderzoeken op eventuele zwakheden om die van in een vroeg stadium weg te werken.

Weerbestendigheid

De testen in de windtunnel van ons Technisch Centrum meten de prestaties van producten op effecten van wind en het binnendringen van regen en sneeuw.

Windbelasting en verankering

Meteorologische gegevens en computerprogramma’s worden gebruikt om de effecten van extreme wind te testen. Op basis van deze testen worden panhaken en andere verankeringproducten ontwikkeld.

Brandbestendigheid

Een reeks testen waarbij producten worden onderzocht op hun bestendigheid tegen diverse brandscenario’s zoals die worden omschreven in regelgevingen omtrent brandveiligheid van gebouwen.

Dakopbouw

Het toenemende belang dat gehecht wordt aan zaken als lucht- en warmtecirculatie wordt getest door zelf ontwikkelde software in het Monier Technisch Centrum. Deze testen voorspellen het gedrag van het hellende dak in al z’n facetten tov diverse klimaatsoorten. Oplossingen worden gezocht met het oog op de energieprestatie, het risico op condensatie en met het oog op thermisch comfort voor de inwoners van het gebouw.

Onze software maakt de ontwikkeling van vernieuwende dakproducten en –systemen mogelijk en verfijnde al meermaals de prestatieregelgeving hieromtrent.

Testen op duurzaamheid

Testen eenvoud in verwerking
Wind- en regentunnel
Trekteksten panhaken
Testen dakopbouw