iPhone-actie

(ACTIE EXCLUSIEF VOOR DE DAKPROFESSIONAL)

ACTIE 1: Koop van 1 oktober t.e.m. 30 november 2018

  • hetzij (minstens) 1 pallet (84 rollen) Wakaflex® 280 mm 5 m (alle kleuren)

  • hetzij (minstens) 2 palletten (180 rollen) Figaroll® Plus 5 m (alle kleuren)

  • hetzij (minstens) 2 palletten (180 rollen) Figaroll® Plus Extreme5 m (alle kleuren)

  • hetzij (minstens) 3 palletten (315 rollen) Dryroll® 5 m (alle kleuren)

    en ontvang gratis de nieuwste iPhone XR 64 GB!

ACTIE 2: Koop van 1 oktober t.e.m. 30 november 2018 

1 pallet (84 rollen) Wakaflex 280 mm 5 m (alle kleuren) in combinatie met

  • hetzij (minstens) 1/2 pallet (45 rollen) Figaroll® Plus 5 m (alle kleuren)

  • hetzij (minstens) 1/2 pallet (45 rollen) Figaroll® Plus Extreme 5 m (alle kleuren)

  • hetzij (minstens) 1 pallet (105 rollen) Dryroll 5® m (alle kleuren)

en ontvang gratis de nieuwste iPhone XS 64 GB of XS Max 64 GB (naar keuze)!

ACTIEREGLEMENT

1. Deelname aan de actie ‘Ontvang de allernieuwste iPhone (°september 2018) gratis’ bij aankoop van daksysteemcomponenten van Monier’ is voorbehouden aan alle in België woonachtige fysieke dakdekkers en dakdekkersbedrijven met btw-nummer. 

2. De actie wordt georganiseerd door Monier Roof Products Belgium n.v., vertegenwoordigd door Caroline Van IJken, Marketing Manager Monier Benelux, waarvan de Belgische zetel gevestigd is te Lokerenveldstraat 57 – 9300 Aalst (België) en loopt van 01/10/2018 tot en met 30/11/2018.

3. Beschrijving van de actie: 

Type 1: Iedereen die voor 15/12/2018 om 23.59 u., een kopie van een aankoopfactuur, die dateert van tussen 01/10/2018 t.e.m. 30/11/18, van: 

– hetzij (minstens) 1 pallet (84 rollen) Wakaflex® 280 mm 5 m (alle kleuren) 

– hetzij (minstens) 2 palletten (180 rollen) Figaroll® Plus 5 m (alle kleuren) 

– hetzij (minstens) 2 palletten (180 rollen) Figaroll® Plus Extreme 5 m (alle kleuren) 

– hetzij (minstens) 3 palletten (315 rollen) Dryroll® 5 m (alle kleuren)

instuurt per post naar Monier, Lokerenveldstraat 57, 9300 Aalst of via mail naar info.be.monier@bmigroup.com ontvangt gratis de nieuwste iPhone XR 64 GB – Liquid Retina HD-scherm van 6,1 inch – waarde € 859 van de Monier-buitendienst cadeau.

Type 2: Iedereen die voor 15/12/2018 om 23.59 u., een kopie van een aankoopfactuur, die dateert van tussen 01/10/2018 t.e.m. 30/11/18, van: 

1 pallet (84 rollen) Wakaflex® 280 mm 5 m (alle kleuren) in combinatie met: 

– hetzij (minstens) 1/2 pallet (45 rollen) Figaroll® Plus 5 m (alle kleuren) 

– hetzij (minstens) 1/2 pallet (45 rollen) Figaroll® Plus Extreme 5 m (alle kleuren) 

– hetzij (minstens) 1 pallet (105 rollen) Dryroll® 5 m (alle kleuren)

instuurt per post naar Monier, Lokerenveldstraat 57, 9300 Aalst of via mail naar info.be.monier@bmigroup.com ontvangt gratis de nieuwste iPhone XS Max  64 GB – Super Liquid Retina HD-scherm van 6,5 inch – waarde € 1.259  of de nieuwste iPhone XS 64 GB– Super Liquid Retina HD-scherm van 5,8 inch  - waarde € 1.159 van de Monier-buitendienst cadeau. 

Het aantal palletten per bestelling/order is dus bepalend voor het type iPhone dat de deelnemer ontvangt. In het geval van type 2 mag de deelnemer zelf aangeven of hij een iPhone XS Max, dan wel een iPhone XS wenst te ontvangen. 

4. Meerdere deelnames per dakdekker/dakdekkersbedrijf (m.a.w. per btw-nummer) zijn toegestaan. 

5. Monier behoudt zich het recht voor alle ingezonden kopies van aankoopfacturen na te kijken en de inzending als ongeldig te verklaren indien niet aan alle voorwaarden werd voldaan. De deelnemer heeft wel het recht opnieuw een kopie van de aankoopfactuur in te dienen, waarbij dan wel aan alle voorwaarden dient te worden voldaan, zolang dit voor 15/12/2018 om 23.59 u. gebeurt. 

6. Het reglement zal opgestuurd worden naar iedereen die daartoe een aanvraag indient bij de binnendienst van Monier (postadres hierboven – mailadres: info.be.monier@bmigroup.com). Het reglement is ook online te consulteren op www.monier.be/iPhone-actie.

7. Buiten de verzending van onderhavig reglement zal over deze actie geen enkele briefwisseling of telefonisch contact gevoerd worden. 

8. De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van wijziging of afgelasting van de actie wegens overmacht. De actie kan ook enkel doorgaan op voorwaarde dat Apple Corporation de voornoemde types iPhone uitbrengt voorafgaand of gedurende de actieperiode. 

9. De persoonlijke gegevens die de deelnemer aan Monier via mail of per post communiceert worden enkel en alleen gebruikt in het kader van deze actie. Een deelnemer aan deze actie geeft dus niet automatisch de toelating tot gebruik van zijn gegevens voor promotionele doeleinden. De privacy policy van Monier Products Belgium n.v., voorziet er immers in dat Monier geen gevoelige persoonsgegevens (zoals bepaald door de EU-Verordening 2016/679) verzamelt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

10. Deelneming aan deze actie impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement.