Garanties

Monier ontwerpt en produceert alle dakpannen en componenten zelf. Op die manier worden alle onderdelen om tot een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Alle onderdelen worden uitvoerig getest in eigen en onafhankelijke testlabo’s.

Uniek in de dakbranche is de eigen wind- en regentunnel die diverse weeromstandigheden nabootst en het effect ervan op de producten weergeven.

NORMERING EN CE-CERTIFICAAT

  • De KERAMISCHE DAKPANNEN en hulpstukken moeten binnen Europa voldoen aan de EN-1304:2005. Deze Europese norm specificeert de eisen waaraan keramische dakpannen en hulpstukken voor hellende daken en gevel- en wandbekleding aan moet voldoen. De EN-1304:2005 verwijst tevens naar de relevante normen zoals EN 538, EN 539, EN 1024, (Pr)EN 13501 waarbij de producteisen en beproevingsmethoden met betrekking tot o.a. afmetingen, uiterlijk, sterkte, vorstbestendigheid en brandprestatie zijn bepaald. De keramische dakpannen van Monier voldoen aan de Europese norm EN-1304:2005. Dit houdt in dat de keramische dakpannen en hulpstukken van Monier geschikt zijn voor gebruik als dakbedekking en gevel- en wandbekleding.
  • De normering van BETONDAKPANNEN is geregeld in EN 490 en 491. Hierin zijn omschreven de producteisen en beproevingsmethoden o.a. met betrekking tot afmetingen, uiterlijk, sterkte, regendichtheid en vorstbestendigheid.  Op het moment dat een leverancier aan de voorwaarden van de EN 490 en 491 voldoet, dient er een verklaring van conformiteit opgesteld worden en worden onderhouden. Op basis hiervan mag een CE-markering worden aangebracht. Monier heeft deze CE-markering en voldoet derhalve aan deze kwaliteitseisen.