Privacy policy

Toepassingsgebied

Deze website is eigendom van MONIER Roof Products Belgium N.V,  gevestigd in LOKERENVELDSTRAAT 57 9300 AALST, met als ondernemingsnummer 447.085.965

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en deze aanvaardt. Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die door MONIER verzameld en gebruikt worden.

MONIER verplicht zich ertoe elke geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Wat dit inhoudt, leest u hieronder

MONIER kan uw persoonsgegevens verzamelen

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee we u als natuurlijke persoon kunnen identificeren, zoals uw naam, adres en telefoonnummer. Geanonimiseerde gegevens zijn dan weer geen persoonsgegevens omdat ze niet gebruikt kunnen worden om u te identificeren, bijvoorbeeld: statistische gegevens over het aantal bezoekers op onze webpagina's.

De meeste informatie op www.monier.be kan geraadpleegd worden zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken. In sommige rubrieken vragen wij echter wel contactgegevens teneinde je informatie te bezorgen of op de hoogte te kunnen houden van nieuwsberichten of je een antwoord te kunnen formuleren op vragen.

MONIER gebruikt uw persoonsgegevens

We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor het beoogde doel (bv. om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen ...) of voor het doel waarvoor u uw toestemming hebt gegeven (bv. om u nieuwsbrieven te versturen, om u de gevraagde informatie te verstrekken ...). We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens (zoals bepaald door de EU-Verordening 2016/679) van u zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

We kunnen uw informatie delen:

  • met geselecteerde zakenpartners, maar pas nadat u daartoe uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven;
  • met externe dienstverleners die bepaalde diensten verlenen zoals een bedrijf dat uw bestelling op uw adres aflevert of in opdracht van ons informatie verstuurt.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren, en ook om:

  • u informatie te verstrekken over onze producten en diensten;
  • u te helpen en uw vragen te beantwoorden;
  • te evalueren of we u een product of dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden;

Uw rechten

Bent u gevestigd in de Europese Economische Ruimte, dan hebt u het recht op:

Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke persoonsgegevens.

  • Verbetering: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
  • Wissing: u kan de wissing van uw persoonsgegevens vragen.
  • Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.
  • Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
  • Intrekken van uw toestemming: indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien u één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons via één van de volgende kanalen contacteren:

Via het contactformulier op www.monier.be/contact.html

Via een email: info.be@monier.com

of u kan een brief richten naar het volgende adres : MONIER Privacy, Lokerenveldstraat 57, 9300 Aalst.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u, naast de hierboven vermelde rechten, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

MONIER bewaart uw gegevens

We bewaren en verwerken uw persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs nodig wordt geacht voor de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, rekening houdende met onze mogelijke wettelijke en contractuele verplichtingen jegens u.

Als uw uitdrukkelijke toestemming de rechtsgrond voor de verwerking is, zullen we uw persoonsgegevens bewaren en verwerken gedurende een periode van maximaal twee (2) jaar. Wanneer we u de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven en u kiest ervoor dit niet te doen, dan gaat de periode van twee (2) jaar in vanaf het moment waarop we u die mogelijkheid bieden.

Zolang we uw persoonsgegevens bewaren, nemen we de technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen om ze te beschermen.

Links naar externe websites en sociale media

De websites van MONIER kunnen links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. MONIER wordt niet aansprakelijk gehouden voor de gegevensverwerking via een externe website. We raden u aan om op elke website die u bezoekt het privacybeleid te lezen.

MONIER maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in?

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat op vraag van een website door uw browser op uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen. Een website kan aan de hand van het cookie uw acties of voorkeuren na verloop van tijd "onthouden". Een cookie helpt u om op een website van pagina naar pagina te navigeren en om een veilige verbinding tot stand te brengen, en het onthoudt uw voorkeuren van een vorig bezoek wanneer u terugkeert.

Hieronder bespreken we de functie van de verschillende soorten cookies die u op onze website zult tegenkomen.

U kunt meer informatie over cookies terugvinden op http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm.

Cookies op onze website

Operationele cookies: MONIER maakt gebruik van operationele cookies. Dat zijn kleine bestanden die op uw computer of toestel worden geplaatst en die u helpen om op websites van MONIER van de ene naar de andere pagina te navigeren. Zonder die cookies zou u bijvoorbeeld telkens opnieuw uw lvoorkeuren moeten ingeven wanneer u naar een andere pagina gaat op websites van MONIER. De cookies zijn dus essentieel voor een vlot gebruik van de website.

Niet-operationele cookies: we gebruiken eveneens cookies om andere diensten aan te bieden of om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren. Sommige cookies verstrekken ons statistische gegevens over het aantal bezoekers en de webpagina's die bekeken worden. Die informatie helpt ons om onze inhoud voor u beter af te stemmen. Sommige cookies zijn cookies van derden.

Cookies van derden: Soms maken we gebruik van cookies van derden, bijvoorbeeld voor Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv) of voor Youtube (ingesloten filmpjes: PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC). Dat zijn niet-operationele cookies. Wanneer we die gebruiken, zullen we u inlichten over het doel van de cookies van derden en vragen we uw toestemming om ze op te slaan.

Als we niet-operationele cookies gebruiken, zullen we u vragen of u het gebruik van cookies aanvaardt. Aanvaardt u die cookies niet, dan zullen bepaalde diensten en functies niet werken. Dit kan in het bijzonder het gebruik van de website en zijn verschillende functies beperken. Het maakt het voor ons eveneens moeilijker om onze producten en diensten te verbeteren en om aantrekkelijke inhoud aan te bieden.

Hoe kunt u de cookies beheren?

In de instellingen van uw browser kunt u ook altijd uw instellingen met betrekking tot cookies aanpassen. Deze instellingen vindt u in de regel in de menu's 'Opties' of 'Voorkeuren' van uw browser. Voor meer informatie hierover kunt u klikken op de onderstaande links of op de tab 'Help' van uw browser.

Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Explorerhttp://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefoxhttps://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Operahttp://help.opera.com/Windows/11.50/nl/cookies.html

Safarihttps://support.apple.com/nl-nl/HT201265

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Facebook, Youtube en Twitter

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Youtube en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitte, Youtube en Facebook, opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Twitter, Youtube en  Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Contact

Hebt u vragen over deze website of over hoe we uw recht op privacy naleven? Neem dan contact via het contactformulier op www.monier.be/contact.html,  of per mail via info.be@monier.com. of u kan een brief richten naar het volgende adres: MONIER Privacy, Lokerenveldstraat 57, 9300 Aalst.

Als u geen afdoend antwoord van ons ontvangt, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een van de nationale toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten. Klik op de volgende link voor hun contactgegevens: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm