Gebruik voor een stormbestendige afwerking van nok en noordboom de bijpassende
vorsthaken en ruiterdragers.