ACTIEREGLEMENT

 • Deelname aan de actie ‘Ontvang de allernieuwste DeWALT DAB-werfradio, incl. accu, bij aankoop van Monier-daksysteemcomponenten’ is voorbehouden aan alle in België woonachtige fysieke dakdekkers en dakdekkersbedrijven met btw-nummer. 
 • De actie wordt georganiseerd door Monier Roof Products Belgium n.v., vertegenwoordigd door Caroline van IJken, Marketing Manager Monier Benelux, waarvan de Belgische zetel gevestigd is te Lokerenveldstraat 57 – 9300 Aalst (België) en loopt van 01/10/2017 tot en met 30/11/2017.
 • Iedereen die voor 31/12/2017 voor 23.59 uur, een kopie van een aankoopfactuur, die dateert van tussen 01/10/2017 t.e.m. 30/11/2017, van: 

  • hetzij (minstens) 1/2 pallet (45 rollen) ventilerende afdichtingsband Figaroll Plus Extreme (alle kleuren) 
  • hetzij (minstens) 1 pallet (105 rollen) ventilerende afdichtingsband Dryroll (alle kleuren) 
  • hetzij (minstens) 1/2 pallet (40 rollen) loodvervanger Wakaflex 280 mm / 5 meter (alle kleuren)

  instuurt per post naar Monier, Lokerenveldstraat 57, 9300 Aalst of via mail naar info.be@monier.com ontvangt van de sales van Monier de DeWalt DCR027 18V inclusief accu 18V 2ah – winkelwaarde € 421,69 inclusief btw.  

 • Meerdere deelnames per dakdekker/dakdekkersbedrijf (m.a.w. per btw-nummer) zijn toegestaan. 
 • Monier behoudt zich het recht voor alle ingezonden kopieën van aankoopfacturen na te kijken en de inzending als ongeldig te verklaren indien niet aan alle voorwaarden werd voldaan. De deelnemer heeft wel het recht opnieuw een kopie van de aankoopfactuur in te dienen, waarbij dan wel aan alle  voorwaarden dient te worden voldaan, zolang dit voor 31/12/2017 voor 23.59 uur gebeurt. 
 • Het reglement zal opgestuurd worden naar iedereen die daartoe een aanvraag indient bij de binnendienst van Monier (postadres hierboven – mailadres: info.be@monier.com). 
 • Buiten de verzending van onderhavig reglement zal over deze actie geen enkele briefwisseling of telefonisch contact gevoerd worden. 
 • De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van wijziging of afgelasting van de actie wegens overmacht.
 • Elke deelnemer aan de actie geeft automatisch de toelating tot gebruik van zijn gegevens voor promotionele doeleinden. Monier zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992).
 • Deelneming aan deze actie impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement.