SPIRTECH

Onderdakfolie: dampdoorlatend, waterkerend, beschermt isolatie en energieprestatie

Onderdakfolie draagt bij tot de stof-, water- en winddichtheid, verhindert het ontstaan van condensvorming, schimmel en luchtstromingen door de isolatielaag heen. Isolatie die vochtig is verliest immers sterk haar isolatiewaarde, met energieverspilling tot gevolg. Gezien deze veeleisende taak die onderdakfolie vervult is de keuze voor een juiste onderdakfolie en de verwerking ervan cruciaal. Hiervoor verwijzen we naar de voorschriften van het WTCB, namelijk TV 186, TV 202 en TV 175.

TECHNISCHE VOORLICHTINGEN WTCB

Voor de correcte verwerking van SPIRTECH® onderdakfolie verwijzen we naar:

 • TV 186, TV 202 en TV 175 (WTCB)
 • De verwerkingsvoorschriften hieronder

BENODIGDHEDEN® onderdakfolie

 • SPIRTECH onderdakfolie

 • Onderdakfolie reparatie tape of Multiflex
 • duimstok / potlood
 • accu schroefmachine
 • zaag
 • hamer
 • tacker / nieten

VOORBEREIDING

 • Ondergrond dient vlak en haaks te zijn

 • Spirtech® onderdakfolie kan rechtstreeks op het dakbeschot worden aangebracht, als op tengels of sporen

 • Bij het plaatsen van isolatie mag de Spirtech® onderdakfolie niet omhoog worden gedrukt

 •  Vermijdt ventilatie tussen de Spirtech.® onderdakfolie en de isolatie

 • Alle naden aan de binnenzijde luchtdicht afwerken

 • De Spirtech.® folie mag niet langer dan 4 maanden worden blootgesteld aan daglicht (UV-straling) 

 • Langdurige blootstelling aan regenval of aan hevige regenval dient voorkomen te worden, dek zonodig de onderdakfolie af.

 • Bij toepassing in de kil dient de kilconstructie dusdanig te worden uitgevoerd dat eventueel afwatering over de onderdakfolie door de kielgoot wordt afgevoerd of buiten de constructie.

VERWERKING ONDERDAKFOLIE HELLEND DAK

 • Spirtech onderdakfolie wordt evenwijdig aan de dakvoet in horizontale banen licht doorhangend op de dakconstructie aangebracht. 
 • Eventueel lekwater dient buiten de constructie te worden afgevoerd.
 • Spirtech onderdakfolie welke onder de dakbedekking uitkomt dient beschermt te worden tegen daglicht (UV-straling)
 • Spirtech onderdakfolie dient altijd lekwaterafvoerend aangebracht te worden dusdanig dat gootvorming wordt voorkomen.
 • De bedrukte zijde dient naar buiten toe gekeerd te zijn. Mechanische bevestiging aan de onderconstructie uitsluitend onder de overlapping.
 • De minimale overlapping moet aangehouden worden, minimaal 100 mm of 150 mm indien de dakhelling < 22º.
 • Spirtech onderdakfolie ter plaatse van de nok en/of hoekkeper door laten lopen, bij voorkeur onder de ruiter en/of hoekkeper, maar in ieder geval zo hoog mogelijk.
 • Zet bij dakdoorbrekingen de Spirtech onderdakfolie minimaal 50 mm omhoog tegen de dakdoorbreking.
 • Werk de aansluiting (bijvoorbeeld dakvensters of dakkapellen) water- en luchtdicht af, bij voorkeur met Multiflex.
 • Bij Spirtech 300+ dienen de kleefstroken zorgvuldig aangedrukt te worden op de onderliggende laag.
 • Beschadigingen aan de Spirtech onderdakfolie dienen te allen tijde direct gerepareerd te worden met Spirtech reparatietape of Multiflex.
 • Over de Spirtech onderdakfolie dient altijd een extra tengel, minimaal 10 mm (bij dakhelling tussen 15° - 20°(beton) / 25°(keramiek) minimaal 20 mm) aangebracht te worden ten behoeve van de ventilatie van de dakspouw en de afvoer van eventueel lekwater.
 • Werk het dak verder af met panlatten en dakbedekking.